Dit kun je (onder andere) verwachten op De Dag van de Praktijk!

In gesprek met minister Weerwind

We starten De Dag van de Praktijk met een talkshow, waarin minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind de eregast is. De minister gaat in gesprek met ervaringsdeskundige Susanne Slikkerveer en professional Anne-Riet van Haaren. Een van de mensen van YĆ«gen Forest schuift ook aan om te vertellen over hun regeneratieve missie: het optimaal laten floreren van mens en natuur op deze magische plek. Uiteraard trekken zij de parallel met onze proeftuinen.

Marsha Struik
Marsha Struik is een bevlogen en zeer ervaren trainer met een missie: de hulp aan jeugd en jongvolwassenen liefdevoller te maken door professionals te helpen (meer) vanuit hun hart te werken. Want alleen enthousiaste bevlogen professionals kunnen jongeren en gezinnen écht verder helpen. Marsha gelooft dat ieder mens een verschil kan maken in het leven van een ander. En ook dat dit de professionele opdracht is van jeugdzorgwerkers en anderen in het sociaal domein. Die professionals verdienen input en support om hun werk op de allerbeste manier te (blijven) doen. Dat ontdek je in haar workshop.

Drakentemmers
Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Het aanbieden van traumascreening en -behandeling in een vroegtijdig stadium is essentieel om de spiraal van geweld en de intergenerationele overdracht te doorbreken. De Drakentemmers nemen je daarin mee tijdens de workshop traumasensitief werken.

Philip Huff
In een intieme setting interviewt Willemijn Helmich de schrijver en journalist Philip Huff. Philip groeide op in een gewelddadig gezin. Zijn verhaal vertelt hij in de roman Wat je bloed weet. Een indringend boek over machteloosheid in familieverhoudingen en over de vraag of je jezelf ooit uit die verhoudingen kunt bevrijden. Daarover gaan Willemijn en Philip in gesprek en zoeken een antwoord op de vraag: wat had jou kunnen helpen en wat heeft jou geholpen in die onveilige thuissituatie?

Moraya
In een intieme setting interviewt Willemijn Helmich zangeres, songwriter en spreker in het sociaal domein Moraya. Opgroeien in de jeugdzorg heeft zijn littekens achter gelaten, maar Moraya weet dit zowel in haar muziek als sprekend haarfijn en altijd met compassie te vertalen. “Ik wil geen vingers wijzen, ik wil fouten erkennen en er samen van leren.” Moraya zal je uiteraard trakteren op één van haar inspirerende songs.

De praktijk op het podium

Duizenden hulpverleners zetten zich dagelijks in om mensen in onveilige thuissituaties te helpen. Een complex samenspel van mensen uit verschillende vakgebieden, vanuit tientallen organisaties. Tijdens de Dag van de Praktijk brengen we die praktijk naar het podium. Acteurs spelen levensechte situaties na. Het publiek bestaat uit experts, hulpverleners en ervaringsdeskundigen; zij reflecteren op de scenes. Wat gaat er goed? Wat kan er anders? Om hier onder begeleiding over te praten en van elkaar te leren. Praat, leer en reflecteer met ons mee!

Inzichten van de proeftuinen: samen groeien - ervaringen van gezinnen en huishoudens

Leren staat centraal in het Toekomstscenario. De proeftuinen willen graag leren van de ervaringen van de gezinnen en huishoudens in hun proeftuin. Maar hoe haal je die feedback op? Hoe maak je de ervaringen van gezinnen/huishoudens onderdeel van je werkwijze, zodat je echt samen leert en ontwikkelt? In deze interactieve bijeenkomst hoor je wat de proeftuinen daarin al geleerd hebben. Lessen die zij graag met jou delen én waarover ze graag jouw mening en ideeën horen.

Inzichten van de proeftuinen: volwassenenproblematiek

De proeftuinen van het Toekomstscenario beproeven een gezinsgerichte manier van werken. Dat betekent dat er passende hulp gezocht wordt voor álle leden van het huishouden wanneer er sprake is van onveiligheid. Dat vergt een andere aanpak voor de volwassenen in het gezin, die problemen kunnen hebben op meerdere leefgebieden. De proeftuinen hebben hierin al een weg afgelegd en veel geleerd. Lessen die zij graag met jou delen én waarover ze graag jouw mening en ideeën horen.

Inzichten van de proeftuinen: het nieuwe vak

Gezinsgericht werken vraagt iets anders van professionals. De proeftuinen werken niet langer volgens het estafettemodel, waarin casussen van de ene naar de andere organisaties doorgeschoven worden. Zij werken juist met één vast aanspreekpunt voor kinderen en volwassenen en praten met hen in plaats van over hen. Dat vergt een cultuuromslag in houding, bejegening en gedrag. Juist daar zien de proeftuinen kansen om impact te maken.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Esther Lam werkte samen met de proeftuinen aan het in beeld brengen van de processen van Veilig Thuis en het lokale team of jeugdteam. Daarbij hoort de aandacht voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, waarvoor de juridische hub van het Toekomstscenario een slimme handreiking samenstelde. Tijdens deze sessie zal Moraya haar zeer toepasselijke nummer ‘Dossier 107’ ten gehore brengen.

Kees Klomp
Kees Klomp is een enthousiast voorvechter van de Betekeniseconomie: een beweging waarin bedrijven, bestuurders en burgers samenwerken aan het bewerkstelligen van een betere leefwereld. In zijn lezing schetst hij waarom het huidige systeem faalt en hoe een hoopvolle toekomst eruitziet. Een verfrissende, verrassende en unieke kijk op de kind- en gezinsbescherming!

Sharon Stellaard
Sharon Stellaard promoveerde op haar proefschrift Boemerangbeleid. Boemerangbeleid laat de uitwerking van een halve eeuw aan hervormingsbeleid zien op het terrein van passend onderwijs en jeugdzorg. Dit levert een verhaal op dat iedereen die in deze velden werkt zou moeten kennen. Sharon stelt: “We hebben een ander gesprek te voeren.” Laat haar lezing op De Dag van de Praktijk een begin zijn.

Tabo Goudswaard
Tabo Goudswaard pleit voor een nieuwe aanpak van grote maatschappelijke problemen. Wat we nodig hebben, zo stelt hij, is een heel andere denk- en werkwijze: die van kunstenaars en ontwerpers. Door de grote problemen van deze tijd te gaan zien als ontwerpopgaven, kunnen we het bestaande systeem radicaal veranderen. Want hoe graag we ons ook willen inzetten voor een betere samenleving, onze huidige manier van problemen oplossen blijkt niet toereikend. Denk mee met Tabo – buiten de gebaande paden!

Niels Mulder
Niels Mulder is psychiater en bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus UMC. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In de praktijk ziet hij dat hulp aan alleen de kinderen in een gezin minder effectief is. Daarom pleit Niels voor een integrale aanpak. Niels gaat in gesprek over systeemgericht werken en een netwerkaanpak met één van de Mannen met Plannen!

Muziektrio Roept u maar

We sluiten De Dag van de Praktijk feestelijk en muzikaal af met het Muziektrio Roept u maar. Aan de hand van (verzoek)nummers maken zij een muzikale samenvatting van de dag. Wat hebben we geleerd? Waar zien we kansen en mogelijkheden? Wat zijn onze duivelse dilemma’s? Er mag gedanst worden!

Het versnellingsteam

Informatie volgt.

Overvraagd en ondergewaardeerd: een maatschappelijk gesprek

Informatie volgt.